Thành viên này đến từ Việt Nam
Thành viên này đang sống tại Hà Nội
Thành viên này sinh năm Tân Mùi
Tập tin:Huy hiệu Đoàn TNCS HCM.svg Thành viên này là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Thành viên đã tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân
Thành viên này sử dụng Skype
Thành viên này sử dụng Yahoo! Messenger
Thành viên này sử dụng trình duyệt Google Chrome khi tham gia Wikipedia.
Thành viên này sử dụng Windows 8 Pro.
Thành viên này sử dụng mạng di động Viettel.
Thành viên này là một người yêu thích truyện tranh.

Tên thật: Nguyễn Đình Duy.

Trang chủ | Blog | Tác phẩm