Hoàng Cầm quê gốc làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh (cùng quê thi sỹ Hoàng Cầm và là người ẩn danh ông). HC sinh ra tại Nam Định , (Việt Nam), thuở nhỏ lớn lên ở ngay gần nhà thi sỹ Tú Xương. Ông ấy ở 280 phố Hàng Nâu, còn tôi ở 216 cùng phố. Tôi đã đến đấy ngủ vì bạn học tôi ở đó.

  1. Thống kê

Bảng ký hiệuSửa đổi

Thể hiện Thể hiện Thể hiện Thể hiện
chữ Hy Lạp
\Alpha \alpha \Beta \beta
\Gamma \gamma \Delta \delta
\Epsilon \epsilon \Zeta \zeta
\Eta \eta \Theta \theta
\Iota \uota \Kappa \kappa
\Lambda \lambda \Mu \mu
\Nu \nu \Xi \xi
\Pi \pi \Rho \rRho
\Sigma \sigma \Tau \tau
\Upsilon \upsilon \Phi \phi
\Chi \chi \Psi \psi
\Omega \omega \varepsilon \digamma
\vartheta \varkappa \varpi \ \varrho
\varsigma \varphi
  • Các kiểu đặc biệt
Viết đậm kép
\mathbb{N} \mathbb{Z}
\mathbb{Q} \mathbb{R}
\mathbb{P} \mathbb{M}
Viết đậm véctơ
\mathbf{x} \cdot
Viết đậm chữ Hy Lạp
\boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\beta}
Viết nghiêng
\mathit{ABCDE abcde 1234}
Kiểu La mã
\mathrm{ABCDE abcde 1234}
Kiểu Fraktur
\mathfrak{ABCDE abcde 1234}
Viết văn hoa
\mathcal{ABCDE abcde 1234}
Chữ Hebrew
\aleph \beth \gimel \daleth
Không bị nghiêng
\mbox{abc}
Trộn kiểu nghiêng (tốt)
\mbox{is even}

Viết phân số không thu nhỏ kích thướcSửa đổi

Phân số liên tục

<math>x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3+\,\cdots}}} </math>


Viết bình thường như sau:
<math>x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3+\,\cdots}}} </math>