Hello, I am Magne Flåten, Thành viên:Magnefl from Norway.

Thông tin ngôn ngữ thành viên
vi-0 Thành viên này hoàn toàn không biết tiếng Việt (hoặc rất khó khăn để hiểu).
en-3 This user has advanced knowledge of English.
no-N Denne brukeren behersker norsk (bokmål)morsmålsnivå.
Thành viên theo ngôn ngữ