Minhduc29052011
— Wikipedia  —
Quốc tịchngười Việt Nam
Quốc giaViệt Nam
Ngôn ngữTiếng Việt
Dân tộcHoa
Cân nặng31kg
Giải trí, sở thích và đức tin
Sở thíchOrigami
Tôn giáoPhật giáo
Thông tin liên hệ
Twitterlyminhduc578