Wikipedia:Babel
vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
enThis user is a native speaker of English.
idPengguna ini merupakan penutur ibu bahasa Indonesia.
frCet utilisateur a pour langue maternelle le français.
Bản mẫu:User jv
msBahasa ibunda pengguna ini ialah Bahasa Melayu.
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ