Thành viên:TứThầnIshgar/Đóng góp

Bài viết mớiSửa đổi

Năm 2015Sửa đổi

Tháng Bài viết Ghi chú
Tháng 1

Tháng 8
Chưa tham gia wiki Chưa tham gia wiki
Tháng 9 Star King (chương trình truyền hình) Tự viết có tham khảo en
Ngực Tự viết có tham khảo en
Lông ngực Tự viết có tham khảo en
Chopstick Brothers Tự viết có tham khảo en
(sơ khai)
Sapôchê Tự viết có tham khảo en
(trang định hướng)
Oppo R7 Tự viết có tham khảo en
Tháng 10 Make Up (EP) Tự viết có tham khảo en
Never Ever (EP) Tự viết có tham khảo en
(trang định hướng)
YinYueTai Tự viết có tham khảo en
(sơ khai)
Sugar Free Tự viết
Nguyên Khang Tự viết
Tháng 11 The Show (chương trình truyền hình Hàn Quốc) Dịch từ en
Tháng 12 I'm Good (EP) Tự viết
So Crazy Tự viết

Năm 2016–2021Sửa đổi

Tháng Bài viết Ghi chú
Tháng 1 Good Bye (EP) Tự viết có tham khảo en
(sơ khai)
Jang Dongwoo Dịch từ en
Tháng 2 Phạm Hồng Phước Tự viết
(dnb)
(viết giùm ThiênĐế98)
Lee Sung-jong Dịch từ en
Tháng 7 So Good (EP) Tự viết
Tháng 11 Remember (EP của T-ara) Tự viết
Tháng 12/2016

2021
Không có bài viết mới Không có bài viết mới

Năm 2022Sửa đổi

Tháng Bài viết Ghi chú
Tháng 5 House of the Dragon Tự viết có tham khảo en
Tháng 6 Fairy Tail: 100 Years Quest Tự viết có tham khảo en

Bài viết cải thiệnSửa đổi


Tập tin mớiSửa đổi


Chữ kýSửa đổi

 1. ManlyBoys
 2. ManlyBoys
 3. ManlyBoys
 4. ManlyBoys /_ Chúng ta sẽ ổn thôi mà _/
 5. ManlyBoys
 6. ManlyBoys
 7. --
 8. --T-boss
 9. --Lauriel
 10. --ManlyBoys (thảo luận)
 11. --TứThầnIshgar (thảo luận)


Phần lưuSửa đổi

Biểu quyết
 1. Wikipedia:Biểu quyết/Xóa phiếu Trắng khỏi Wikipedia tiếng Việt
 2. Wikipedia:Biểu quyết/Gỡ quyền tạm thời cho những thành viên vắng mặt
Thảo luận
 1. Thảo luận Thành viên:TứThầnIshgar/Bản lưu 01
 2. Thảo luận Thành viên:TứThầnIshgar/Bản lưu 02
 3. Thảo luận Thành viên:TứThầnIshgar/Bản lưu 03
Khác
 1. Thành viên:TứThầnIshgar/twinkleoptions.js
 2. Thành viên:TứThầnIshgar/thông tin cá nhân
 3. Thành viên:TứThầnIshgar/thông tin wikipedia
 4. [1] xtools.wmflabs.org/TứThầnIshgar

Sao WikipediaSửa đổi