vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).

or

Wikipedia:Babel
Bản mẫu:User id-0
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาแม่.
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ