Thân vương Morikuni

Thân vương Morikuni (tiếng Nhật: 守邦親王, 19 tháng 6 năm 130125 tháng 9 năm 1333) là shogun thứ 9 của Mạc phủ KamakuraNhật Bản, nắm quyền từ năm 1308 đến năm 1333.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Morikuni Shinnō" in Japan Encyclopedia, p. 660, tr. 660, tại Google Books.
Tiền nhiệm:
Thân vương Hisaaki
Shogun Kamakura
1308–1333
Kế nhiệm:
Tân chính Kemmu