Thăng Bình (xã)

(đổi hướng từ Thăng Bình, Nông Cống)

Thăng Bình là một xã trực thuộc huyện Nông Cống, Thanh Hóa, Việt Nam.

Vị trí địa lý: Thăng Bình giáp với các xã: Tượng Lĩnh, Tượng Văn, Thăng Thọ, Công Liêm, Thăng long

Có sông Mực chạy qua các thôn: Quần Bối, Thái Sơn, Lai Thục, Lý Bắc, Lý Nam, Lý Tây, và Lý Đông.

Di sản: Đền con voi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi