Thường tại (chữ Hán: 常在), là một tước hiệu dành cho nữ quan nhà Minh, đến đời nhà Thanh thì trở thành một cấp bậc của phi tần.

Trân Thường tại của Hàm Phong Đế.

Lịch sử sửa

Quy chế nhà Minh quy định "Thường tại" là cấp bậc Nữ quan trong Từ Ninh cung, Từ Khánh cungĐông Cung, phục vụ bên cạnh của Thái hậuThái tử, không phải là một cấp bậc tần phi.

Nhà Thanh quy định đẳng cấp tần phi, ngoài Hoàng hậu thì có: Hoàng quý phi, Quý phi, Phi, Tần, Quý nhân, Thường tạiĐáp ứng[1]. Địa vị của Thường tại khá thấp, là vị phân thấp nhất thông thường của một Tú nữ thông qua Bát kỳ tuyển tú, đồng thời là tước vị hay thấy nhất của Quan nữ tử (tức Cung nữ) tấn phong lên. Cung phân của Thường tại, mỗi năm 50 lượng bạc, cùng một số đãi ngộ theo tháng về lương thựcthan (xem thêm ở Hậu cung nhà Thanh).

Ở triều Thanh, từ vị trí Quý nhân trở xuống địa vị thấp, cần ["Cần tu nội chức"; 勤修内职], tuân thủ nghiêm ngặt cung quy[2].

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ 《清史稿‧后妃》,卷214,曰:「康熙以後,典制大備。皇后居中宮;皇貴妃一,貴妃二,妃四,嬪六,貴人、常在、答應無定數,分居東、西十二宮」。
  2. ^ 《国朝宫史, 卷八》: 钦定册封贵人常在答应俱无定位随居十二宫勤修内职