Thảo luận:Ô nhiễm không khí

Thảo luận đang diễn ra
Đây là trang thảo luận của bài viết có sự tham gia của sinh viên, là những người mới đến, hãy giúp họ làm quen với môi trường này.
Xin giữ thái độ văn minh  · Giữ thiện ý  · Không tấn công cá nhân  · Không cắn người mới đến

Ý kiếnSửa đổi

Bài này không cần hợp nhất với Ô nhiễm môi trường vì ô nhiễm môi trường rộng hơn nhiều (cả nguồn nước, tiếng ồn, khí hậu...) nên nếu viết đầy đủ sẽ rất dài, ô nhiễm không khí sẽ là bài chi tiết cho bài ô nhiễm môi trường thì hay hơn. tieu_ngao_giang_ho1970 (thảo luận) 02:45, ngày 14 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Tiếng ồnSửa đổi

Nội dung ô nhiễm không khí: có viết "tiếng ồn" là một yếu tố gây ô nhiễm không khí theo tôi là hoàn toàn sai, vì nếu nói như thế thì không khí đó là gây tác hại rồi, vậy người điếc, hoặc động vật khiếm thính khi thở không khí đó thì sẽ bị nhiễm độc hay sao ? vậy nguồn không khí đó khi gió đưa đi nơi khác nó sẽ gây độc cho sinh vật nơi khác sao? thật là quá vô lý.113.188.98.105 (thảo luận) 04:06, ngày 17 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Bạn nói rất đúng. Người viết có lẽ lầm lẫn với "Ô nhiễm môi trường". DanGong (thảo luận) 06:13, ngày 17 tháng 5 năm 2016 (UTC)

NguồnSửa đổi

Bài này được dịch một phần từ trang tiếng Anh, bạn có thể giúp chuyển chú thích sang.--Tranletuhan (thảo luận) 10:36, ngày 13 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang “Ô nhiễm không khí”.