Thảo luận:Đảng phái chính trị

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Xin bổ sungSửa đổi

Tôi không thấy danh sách các đảng phái chính trị nên thêm mục này mong các bạn sưu tra tài liệu bổ sung vào cho đủ.

Danh sách của tất cả các đảng phái chính trị thì rất, rất, rất nhiều (tôi ít khi dùng chữ "rất" hai lần). Nếu cần thiết thì nên viết danh sách đảng phái theo quốc gia. Nhiệm vụ chính của bài này là các dạng, các cách hoạt động, các hệ ý tưởng... của các đảng phái tiêu biểu. Xem bài en:Political party. Mekong Bluesman 09:57, ngày 09 tháng 11 năm 2005 (UTC)
Tôi đọc lại bài này lần nữa và càng nghĩ là nên giới hạn bài này bằng cách đổi tên là "Đảng phái chính trị Việt Nam" vì nếu không bài sẽ dài lắm vì có rất, rất nhiều đảng trên thế giới. Mekong Bluesman 09:07, ngày 22 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Tên gọiSửa đổi

Bài này nên chuyển tên thành Đảng phái chính trị thì phù hợp hơn. Đảng bình thường có nghĩa rộng (đảng cướp, băng đảng...). Nguyễn Thanh Quang 09:43, ngày 09 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Đồng ý. Mekong Bluesman 09:57, ngày 09 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Tầm nhìn hẹpSửa đổi

Chủ yếu nói về VN.pq (thảo luận) 05:42, ngày 4 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Đảng phái chính trị”.