Thảo luận:Đỗ (họ)

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi NamvuHP trong đề tài Untitled

Untitled sửa

Đỗ là một họ phổ biến tại Việt Nam với dân số khoảng 8 triệu người ???. 8 triệu khoảng 9% dân số Việt Nam hiện tại trong khi thống kê họ Đỗ chỉ khoảng 1.4% dân số VN. Vậy số liệu này lấy ở đâu ra mà nhiều thế ???. Trang viết này có quá nhiều vấn đề !!!

Đã đặt nhãn fact nếu không có thông tin sẽ xóa.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 17:05, ngày 31 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

Cho mình xin link hoặc tài liệu nào liệt kê, sắp xếp thứ hạng các dòng họ khoa bảng, vì thấy trong đây nói họ Đỗ xếp thứ 6 về khoa bảng. Xin cảm ơn bạn nào cung cấp cho mình. Trân trọng NamvuHP (thảo luận) 11:54, ngày 4 tháng 6 năm 2018 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Đỗ (họ)”.