Thảo luận:Ủy hội châu Âu

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi 58.186.217.193

Tên gọi bằng tiếng Việt là Ủy Hội có đúng không?

Từ tên gọi gốc Council không thể chuyên nghĩa thành Ủy hội được. Council trong Council of State, Council of Ministers v.v. vẫn được chuyển nghĩa thành Hội đồng một cách chính thức. Chữ Hội đứng đơn độc, hoặc là cấu phần chủ đạo gợi ý có gốc chữ là Hội. Xin đừng sáng tác tùy hứng khi dùng thuật ngữ mới Ủy Hội (Committee - Associattion ???) – 58.186.217.193 (thảo luận) 06:31, ngày 16 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Ủy hội châu Âu”.