Thảo luận:Acid hydrochloric

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Farewell trong đề tài Infobox

Sao Axít clohiđric lại đặt trong Thể loại:Muối Clorua nhỉ ? Casablanca1911 15:12, ngày 13 tháng 2 năm 2007 (UT

Viết tắt sửa

Trong bản mẫu thông tin có mấy chữ "dd" là chỉ cái gì vậy? Newone (thảo luận) 04:44, ngày 10 tháng 9 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

dddung dịch.--Tranletuhan (thảo luận) 05:29, ngày 10 tháng 9 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Dịch sửa

Nguồn sửa

Infobox sửa

Có nên thay bằng bảng {{Chembox new}} thường sử dụng trong các bài viết về chất hóa học? Heavens Divide…talk.contribss 14:30, ngày 10 tháng 9 năm 2010 (UTC) Trả lời[trả lời]

Đã đổi sang bảng mới, nhờ mọi người kiểm tra lại giúp. Heavens Divide…talk.contribss 14:58, ngày 10 tháng 9 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bạn chú ý dấu phân cách thập phân.--Tranletuhan (thảo luận) 16:00, ngày 10 tháng 9 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y Đã chỉnh. Heavens Divide…talk.contribss 16:14, ngày 10 tháng 9 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Acid hydrochloric”.