Thảo luận:Bắc Ngụy

Thảo luận đang diễn ra

Bổ sungSửa đổi

Tôi bổ sung thêm nhiều sự kiện chính trị và quân sự của Bắc Ngụy so với bản dịch từ tiếng Anh của bạn Song song.--Trungda (thảo luận) 19:06, ngày 19 tháng 8 năm 2008 (UTC)[]

Bài cũ dùng chữ bộ tộc thị tộc hơi lộn xộn. Nên đổi là bộ Thác-bạt, tộc Tiên Ti. Thác-bạt chỉ là một bộ (lạc) thuộc tộc Tiên Ti (vốn còn gồm nhiều bộ khác, như Mộ-dung, Khất-phục, Cử-từ, Vũ-văn, Hạ-lan, v.v...)

Đối với họ kép, nên dùng dấu nối ("-"), đỡ gây hiểu lầm. -- Inkstone (thảo luận) 16:47, ngày 23 tháng 1 năm 2009 (UTC)[]


Trưởng Tôn Hoàng HậuSửa đổi

Hình như bà Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhà Đường là dòng dõi nhà Bắc Ngụy thì phải --123.21.114.94 (thảo luận) 12:24, ngày 13 tháng 6 năm 2010 (UTC)[]

Quay lại trang “Bắc Ngụy”.