Thảo luận:Bệnh Minamata

Dự án Y học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Y học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Y học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Nhận xét sửa

tôi chỉ sửa vài lỗi chính tả như :"chiệu trứng" thành "triệu chứng'nói chung bài viết đầy đủ toàn diện và rất hay rất xuất sắc .thảo luận quên ký tên này là của Karistom007 (thảo luận • đóng góp).

Quay lại trang “Bệnh Minamata”.