Thảo luận:Bộ Công Thương (Việt Nam)

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Thứ trưởngSửa đổi

  • Đặng Tùng (Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương), Đặng Tùng là Thứ trưởng Bộ Công Thương[cần dẫn nguồn] - Đặng Tùng chưa bao giờ là Thứ trưởng Bộ Công Thương.--Haiyen42 (thảo luận) 05:04, ngày 28 tháng 12 năm 2009 (UTC)[]
Quay lại trang “Bộ Công Thương (Việt Nam)”.