Thảo luận:Bismarck (thiết giáp hạm Đức)

Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Bắt đầu cuộc thảo luận về Bismarck (thiết giáp hạm Đức)

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Bismarck (thiết giáp hạm Đức)”.