Thảo luận:Botswana

Active discussions

Đa nguyên đa đảngSửa đổi

Chính trị Botswana dựa trên ... và trên một hệ thống đa đảng đa nguyên

Từ khi giành lại độc lập, hệ thống đảng phái do Đảng Dân chủ Botswana thống trị

Đa nguyên, đa đảng kiểu gì lạ vậy?Lenghivuong 08:18, 1 tháng 12 2006 (UTC)

Giống thị trường có nhiều công ty đó bạn. Dù một công ty chiếm lĩnh 80% thị phần nhưng vẫn có 20% số khách hàng lựa chọn các dịch vụ khác, vẫn còn đỡ hơn là độc quyền toàn bộ, không ai có quyền lựa chọn. --ngọcminh.oss (thảo luận) 10:29, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Quay lại trang “Botswana”.