Thảo luận:Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Active discussions

UntitledSửa đổi

Theo tôi, thành phố lớn nhất của UAE là Dubai chứ không phải là thủ đôAbu Dhabi

GCC ở đây không phải là Bộ trình dịch GNU. Đã sửa. Faragona (thảo luận) 14:49, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)

Allah trong tiếng Ả rập có nghĩa là Thượng Đế (God), thường được dịch là thánh Ala nhưng không chính xác. Nếu dịch là Thiên Chúa thì càng không chính xác. Thiên Chúa là God của những người theo đạo Công giáo, Allah là God của nhũng người theo Hồi giáo. Dịch Allah là thánh không chính xác ở chỗ Thượng Đế (Allah) trong đạo Hồi là người tạo ra thế giới chứ không chỉ là một ông Thánh

Quay lại trang “Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”.