Thảo luận:Cái đêm hôm ấy... đêm gì?

Bình luận mới nhất: 1 tháng trước bởi NgocAnMaster trong đề tài Sửa lỗi
Dự án Văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
Dự án Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Sửa lỗi

sửa

@NgocAnMaster: Bài viết tốt mà có nhiều lỗi chú thích quá, có thời gian nhờ bạn sửa giúp – Biheo2812 (thảo luận) 13:13, ngày 3 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời

@Biheo2812   Đã sửa toàn bộ lỗi do bản mẫu chú thích CS1 gây ra. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 14:27, ngày 3 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Cái đêm hôm ấy... đêm gì?”.