Thảo luận:Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Tên bàiSửa đổi

Công ty chủ yếu được biết qua scandal thì nên đổi tên thành sự kiện liên quan, thay vì để như hiện tại. P.T.Đ (thảo luận) 07:46, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)

Quay lại trang “Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á”.