Thảo luận:Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Bộ công an đã được tổ chức lại:

  • Trại giam và hỗ trợ tư pháp nhập vào với nhau
  • Bảo vệ tách riêng.--Linhnga (thảo luận) 19:11, ngày 5 tháng 6 năm 2010 (UTC)

TênSửa đổi

Nên thêm Việt Nam vào trong dấu ngoặc cho tên bài vì nếu không nó sẽ trở thành 1 bài viết "tầm nhìn hẹp".162.89.0.47 (thảo luận) 19:38, ngày 5 tháng 6 năm 2010 (UTC) nếu của Việt Nam, thì phải nên có chử Việt Nam trong đầu đề tựa chứ Nam Thuan (thảo luận) 02:41, ngày 7 tháng 6 năm 2010 (UTC)

Những bài viết về máy cơ quan nhà nước VN sao mà chán phèo. Toàn là chep nguyên văn ổ đâu đó về chức năng, quyền hạn, nghị quyết thành lập... rồi thì bằng khen, huy chương, tên lãnh đạo. Không có 1 dòng về những hoạt động cụ thể, tầm ảnh hưởng, số liệu nhân viên, ... Và không có những thông tin đa chiều, phẹ phán hay tiêu cực. Vậy thì đưa vào wiki làm chi, đưa quách cái link trang nào đó của nhà nước, là xong. Chán nhất là bài về Bộ Công an (Việt Nam) toàn tên lãnh đạo, hay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đoàn thể lớn như thế chẳng thấy có ghi hoạt động gì ? --92.230.51.99 (thảo luận) 18:18, ngày 8 tháng 6 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang “Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp”.