Thảo luận:Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi Demon Witch trong đề tài Chưa đầy đủ
Dự án Cựu quốc gia
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Cựu quốc gia, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Cựu quốc gia. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Chưa đầy đủSửa đổi

Nội dung bài này chưa đề cập đến quá trình phát triển của XV Litva khi nằm trong Liên Xô (từ sau thế chiến thứ hai đến 1991). Demon Witch (thảo luận) 09:51, ngày 28 tháng 10 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva”.