Thảo luận:Caesi

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi Cheers! trong đề tài Nâng cấp CL

Đổi tên sửa

Mình đề nghị đổi tên bài viết này thành Cesi để đỡ nhầm với nguyên tố Ceri Hiếu 09:58, ngày 6 tháng 9 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nâng cấp CL sửa

Mời ACE vào rà soát chính tả, liên kết trong, dịch/sửa các chú thích là chuẩn để đề cử CL.--Prof. Cheers! (thảo luận) 03:23, ngày 8 tháng 11 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Caesi”.