Thảo luận:Chì(II) nitrat

Dự án Hóa học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hóa học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hóa học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.


Dịch từ chuyên ngành Hóa học sửa

(ở phần đầu của Reactions) Nên dịch "the half equivalence point" như thế nào cho sát? "Điểm tương đương" thì mình được học trong Hóa phân tích phần chuẩn độ, nhưng khái niệm "một nửa điểm tương đương" thì mới quá, chưa nghe đến bao giờ.

Quay lại trang “Chì(II) nitrat”.