Thảo luận:Chiến dịch Khalkhin-Gol

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Sholokhov trong đề tài Thiếu tên đề mục
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Thiếu tên đề mục sửa

Tôi xóa một đoạn có chú thích từ truyện "Biên niên ký chim vặn dây cót" của Murakami, chú thích kiểu ông chằng bà chuộc thế này ko nên Kenshin top (thảo luận) 16:30, ngày 1 tháng 9 năm 2008 (UTC)Trả lời

Mặc dù Sholokhov không phải là tác giả của chú thích này, nhưng cũng mong Kenshin top giải thích thêm, đặng về sau còn biết đường mà chú thích đúng. Cảm ơn Kenshin. Sholokhov (thảo luận) 07:56, ngày 6 tháng 9 năm 2008 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Chiến dịch Khalkhin-Gol”.