Thảo luận:Chuột nhắt thí nghiệm

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Alphama trong đề tài Laboratory mouse

Laboratory mouseSửa đổi

Bên tiếng Anh còn có bài en:Laboratory mouse dịch là sao vậy mọi người?113.161.220.199 (thảo luận) 09:45, ngày 7 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đang mở thảo luận cho bài Thảo luận:Chuột để thống nhất tên.  A l p h a m a  Talk 10:17, ngày 7 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Chuột nhắt thí nghiệm”.