Thảo luận:Cuốn theo chiều gió

Untitled

sửa

"Bìa sách gốc Cuốn theo chiều gió (1936)" là bằng tiếng Việt? Avia (thảo luận) 07:32, 29 tháng 8 2006 (UTC)

Không phải là bìa này, các thông tin trong tiêu bản thông tin sách đang được thay đổi, vì DHN đang yeu cầu thay thông tin của Anh bằng thông tin của Việt Nam. Casablanca1911 07:40, 29 tháng 8 2006 (UTC)
Quay lại trang “Cuốn theo chiều gió”.