Thảo luận:Cung điện Thủy tinh

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Casablanca1911 trong đề tài Untitled

Untitled

sửa

Tên bài nên để là Cung điện Pha lê. Nếu để "Cung điện Crystal Palace" thì lại thừa 1 từ. Casablanca1911 15:05, ngày 3 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Bài này thoạt đầu tôi định dịch là Cung điện Pha lê nhưng qua tham khảo bên tiếng Hoa nó có tên là Thuỷ tinh Cung nên tôi lấy tên cho bài là Cung điện Thủy tinh nhưng chẳng biết lý do sao ai lại đổi thành tên Cung điện Crystal Palace, tôi nghĩ là bài này chỉ nên có hai tên là Cung điện Pha lê hay là Cung điện Thủy tinh vì nếu bạn cần tên tiếng Anh thì đã có bài viết bên trang tiếng Anh rồi. Trong 7 ngày nữa tôi sẽ chỉnh tên bài này lại trừ khi có lời giải thích hợp lý về việc sửa đổi tên thành Cung điện Crystal Palace.Lê Sơn Vũ 16:30, ngày 3 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Sau khi đọc lại bài viết tôi nhận thấy Saigon punkid đã cắt bỏ nữa phần bài dịch phía dưới nên tôi đã xoá phần sửa đổi cuả bạn này vì bạn này đã không nêu lý do mà đã cắt bỏ nữa bài dịch là không hơp lý. Lê Sơn Vũ 16:44, ngày 3 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Tại sao dịch Crystal=Thủy tinh?, theo tôi nên để là Cung Crystal Palace vì phần lớn các bản dịch đều giữ nguyên và vì bạn cũng đã không dịch sát sườn hai từ Glaspalast và Palacio de Crystal. Cũng như Upper Norwood là một địa danh, không thể tùy tiện dịch được.

Phần bị cắt bỏ là do lỗi của computer, tôi đã sửa lại.

Xin nói thêm Crystal Palace không phải là một cung điện của vua chúa mà chỉ là một nhà triển lãm, được mệnh danh là "cung điện". --Saigon punkid 17:37, ngày 3 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Tôi nghĩ bạn đúng khi nói đây không phải là một cung điện vua chúa nên nó đáng có tên gọi là Cung điện Pha lê hay Cung điện Thủy tinh vì chính tên gọi đó đã giúp người ta hình dung nó là một cung điện bằng thủy tinh hay pha lê mà không phải là một cung điện vua chúa. Vấn đề địa danh thì tôi cũng đồng ý với bạn là không được tự tiện dịch ra tiếng Việt nhưng những từ như North, South, West, East hay Upper và Lower thì có thể dịch được thí dụ như ở Việt Nam ta có vùng U Minh thượng, U Minh hạ hay ở New York có Upper Manhattan hay Lower Manhattan là chỉ các vùng trên hay các vùng dưới của Manhattan chớ không phải là địa danh. Lê Sơn Vũ 20:02, ngày 3 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời
Đề nghị bạn Saigon punkid thảo luận trước khi đổi tên một bài viết mà bạn không phải là tác giả. Tên "Cung điện Crystal Palace" là dư thừa, tương tự như "Biển Thái Bình Dương", "Siêu thị ABC Supermarket", hay "Sông Tiền Giang". Nguyễn Hữu Dng 18:09, ngày 3 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Theo tôi đây là trường hợp của sông Hoàng Hà. --Saigon punkid 18:17, ngày 3 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Bạn có thể gọi sông Hoàng Hà được, đó là thói quen sai mà chấp nhận được trong văn nói nhưng tên bài nên theo chuẩn văn viết là Hoàng Hà. Lê Sơn Vũ
Hồi tôi còn học trong trường thì nó được biết đến trong sách với cái tên là Cung thủy tinh và Cung điện Pha lê. Casablanca1911 15:51, ngày 5 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Cung điện Thủy tinh”.