Thảo luận:Dáng hình thanh âm (phim)

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi Nacdanh trong đề tài Review

Review sửa

Danh sách một số các bài phân tích bộ phim ở bên dưới, mong rằng ai đó có thể phát triển bài viết.

1. Review: “A Silent Voice” UK Theatrical Release: Speaks Volumes 2. A Silent Voice 6. A Silent Voice review: Manga adaptation lacks emotional force 7. Movie Review: A Silent Voice 8. Koe no Katachi (A Silent Voice) Review 13. review-a-silent-voice 14. A Silent Voice: Film Review 15. Film Review: A Silent Voice 17. Glasgow Film Festival 2017 Review: A Silent Voice 19. A Silent Voice 20. 2017 Film Reviews A Silent Voice 21. 'A Silent Voice' Film Review: Japanese Animated Film Which Might Bring You To Tears 22. A Silent Voice 23. A Silent Voice Review 24. Film Review: A Silent Voice 25. Review: A Silent Voice is an unconventional tale of loss, regret and conflict 26. A Slient Voice (Koe no Katachi) 27. A Silent Voice reviewed by Mark Kermode 28. Review: A Silent Voice 29. A Silent Voice Review – A Not So Silent Hit (Anime) 30. A Silent Voice 31. Film review: A Silent Voice – Japanese animation takes sensitive look at perils of teenage life 32. A Silent Voice 33. A Silent Voice 34. ‘WHAT GOES AROUND COMES AROUND’ – A Silent Voice (Film Review) 35. FILM REVIEW: A SILENT VOICE (JAPAN, 2017) IS AN AUTHENTIC AND DELICATE COMING-OF-AGE STORY 36. Film Review: A Silent Voice (2016) 37. A Silent Voice 38. A SILENT VOICE 39. A Silent Voice 40. “A Silent Voice” proves that 2016 was a great year for Japanese anime 41. MOVIE MAGIC: (SPOILER FREE REVIEW) A SILENT VOICE Nacdanh (thảo luận) 18:06, ngày 26 tháng 4 năm 2017 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Dáng hình thanh âm (phim)”.