Thảo luận:Danh sách bảo tàng Paris

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Newone trong đề tài Nên và không nên cho vào danh sách

Nên và không nên cho vào danh sáchSửa đổi

Nhà văn hóa Nhật Bản tại Paris có cho được vào đây không? Newone (thảo luận) 06:57, ngày 22 tháng 12 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đài thiên văn Paris có cho khách vào tham quan không? Newone (thảo luận) 07:12, ngày 22 tháng 12 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Danh sách bảo tàng Paris”.