Thảo luận:Edmund Husserl

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Josephk trong đề tài Thuật ngữ hiện tượng học

Thuật ngữ hiện tượng học sửa

Minh không được đào tạo về triết học nên có nhiều từ không dám chắc dịch đúng, một vài từ đành để lại tiếng Anh. Bạn nào đã đọc cuốn "Hiện tượng học là gì?" và các tác phẩm của Husserl của Trần Đức Thảo-triết gia Việt Nam chịu ảnh hưởng Husserl- xin đóng góp để bài viết tốt hơn. Josephk (thảo luận) 18:27, ngày 8 tháng 9 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Edmund Husserl”.