Thảo luận:Euromaidan

Bình luận mới nhất: 8 tháng trước bởi Cheems 12345 trong đề tài dịch
Thêm đề tài

dịchSửa đổi

Có bạn nào dịch giúp mình bài này ko , toàn tiếng anh 2011cubin (thảo luận) 09:25, ngày 11 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mình dịch 1 phần của bản mẫu rồi đấy, mặc dù nó khá thô – Cheems 12345 (thảo luận) 03:45, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Euromaidan”.