Thảo luận:Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi 118.71.178.112 trong đề tài Untitled

Untitled

sửa

dù thế nào đi nữa thì hegel vẫn là người có công lớn trong việc phát triển triết học thế giới vì ông là người đầu tiên sử dung phép duy vật biện chứng một cách có hệ thống,(!)

Những ai học đại học ở VN đều ngỡ ngàng trước nhận định này, chỉ quen với đánh giá ông là đại biểu điển hình của chủ nghĩa duy tâm khách quan, người hoàn thiện phép biện chứng duy tâm.

chính nhờ vào phép duy vật biện chứng của hegel(?) mà marx đã có những thành công rực rỡ trong việc phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, là hạt nhân của chủ nghĩa max-lênin ngày nay chúng ta được học, 

Diễn đạt như thế này không đảm bảo tính trung lập

nói như một nhà triết học theo quan điểm của chủ nghĩ max-lênin thì triết học của hegel là một bước phát triển tất yếu của lịch sử triết học, và trong quá trình phủ định có kế thừa thì maxr vix đại của chúng ta đã tìm ra một chủ nghĩ xã hội khoa học thật tuyệt vời

Không đảm bảo tính trung lập!

nó là một chủ nghĩa triết học tốt nhất từ trước đến nay của loài người mà hôm nay chúng ta được tận hưởng

Diễn đạt không ổn

nhưng chúng ta phải làm sao kế thừa được tinh hoa của chủ nghĩa max thì mới có thể thành công trong công cuộc xây dựng đất nước bởi vì cái mà chúng ta nhìn thấy ở chủ nghĩ max hiện nay thì chưa chắc đã mang tính bản chất và đầy đủ chúng ta phải tích cực hơn nữa trong việc tìm tòi sáng tạo để phát triển chủ nghĩa max đi đến chỗ toàn ven vì không thể có một cái gì là tuyệt đối đúng trong mọi thời đại được vài mọi thứ đều mang tính tương đối có những thứ đúng trong thời đại của max nhưng có thể lại không đúng với chúng ta ngày hôm nay cho nên khi áp dụng chủ nghĩa max vào trong thực tiễn cuộc sống phải áp dụng một cách linh hoạt sáng tạo cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh không gian thời gian có như vậy thì mới có thể đạt được những thành công

Có vẻ thực tập tuyên huấn quá, không phù hợp với wiki! 118.71.178.112 (thảo luận) 00:10, ngày 14 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Georg Wilhelm Friedrich Hegel”.