Thảo luận:Hướng Nam

Mấy bài dạng này, tên chính có lẽ nên là Hướng Đông, Hướng Nam, Hướng Tây...Casablanca1911 07:08, 24 tháng 10 2006 (UTC)

Tui đồng ý. Casa làm ơn chỉnh lại giùm. Cám ơn nhiều. Làm phiền Casa phải viết lại chữ hoa v.v.... Sorry! CxKiên 07:31, 24 tháng 10 2006 (UTC)

Viết chữ hoa tên hướng đôi khi cũng không cần thiết. Nhưng do Wikipedia đã có quy định này ở Wikipedia:Cẩm nang về văn phong#Dùng chữ hoa nên tôi sửa cho thống nhất với các bài khác ở đây. Casablanca1911 02:56, 25 tháng 10 2006 (UTC)

Bắt đầu cuộc thảo luận về Hướng Nam

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Hướng Nam”.