Hướng nam

một trong các hướng chính của la bàn

Hướng nam là một trong bốn hướng chính của la bàn, theo quy định chung trong địa lý. Ba hướng kia là: hướng tây, hướng đônghướng bắc. Ở toàn cầu, Mặt Trời mọc từ phía đông và lặn về phía tây.

La bàn: N – bắc; W – tây; E – đông; S – nam.

Theo quy ước trên bản đồ địa lý, phía nam ở đằng sau lưng, phía bắc ở trước mặt, phía đông bên tay phải, phía tây bên tay trái.

Tham khảo sửa