Thảo luận:Iz*One

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Chaekura trong đề tài Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 22 tháng 11 năm 2018
Dự án Âm nhạc
Musical notes.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Symbol star 2ca02c.svgBVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
Dự án K-pop
K-pop style logo.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án K-pop, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về K-pop. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Symbol star 2ca02c.svgBVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 22 tháng 11 năm 2018Sửa đổi

1. Sửa bảng tên của các thành viên 2. Thành 1 bảng gọn gàng, hoàn chỉnh 3. Vì một số tên không đúng tiêu đề Chaekura (thảo luận) 13:57, ngày 22 tháng 11 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Iz*One”.