Thảo luận:Khối lượng riêng

Thêm thảo luận

"Đại lượng vật lý này cũng được gọi là trọng lượng riêng" : theo mình đoạn này không chính xác vì Khối lượng riêng (kg/m3) = 9,81 x Trọng lượng riêng (N/m3) và Trọng lượng riêng của chất lỏng là 1 giá trị để gíup ta tính toán áp suất thủy tĩnh của 1 điểm trong lòng chất lỏng


--Mocnhanmocnhan (thảo luận) 13:52, ngày 26 tháng 3 năm 2010 (UTC)Reply[trả lời]"tỷ khối " là từ viết tắt của cụm từ " tỷ số khối lượng " , nhằm nêu lên mối quan hệ giữa khối lượng của chất này với khối lượng của chất khác . ví dụ ,người ta thường nói : "tỷ khối của rượu so với nước là 8/10 " . như vậy , tỷ khối thì cần có một cái gì đó để so sánh , theo mình thì không thể đồng nhất giữa " tỷ khối " và "khối lượng riêng" được . Pqn 09:34, 26 tháng 8 2006 (UTC)

Mâu thuẫnSửa đổi

Một thành viên vô danh (Thành viên:222.253.232.31) đã viết thêm vào câu đầu tiên của bài như sau: "Khối lượng riêng là ...điều cần lưu ý là khối chất đó phải đặc".

Rồi ngay sau đó cũng viết: "theo quy ước ,mật độ hoặc khối lượng riêng của một chất nào đó so với mật độ hoặc khối lượng riêng của nước ở 4 độ C thì được gọi là tỷ khối hoặc tỷ trọng của chất đó".

Vì nước ở 4°C không đặc nên theo định nghĩa đã được sửa của thành viên đó nó không có khối lượng riêng. Vì nước ở 4°C không có khối lượng riêng nên không có thể so sánh với chất nào được; và từ đó suy ra là không có chất nào có tỷ khối hay tỷ trọng!

Vậy mà ngay câu sau thành viên đó viết: "Ví dụ : tỷ khối của dầu là 0,8 , của nhôm là 2,7"!!!

Ai có thể giải được cái mâu thuẫn này? Hay tôi phải bỏ các sửa đổi của thành viên vô danh đó?

Mekong Bluesman 03:32, 27 tháng 8 2006 (UTC)

xin lỗi , thành viên ẩn danh đó là tôi , vì quên nên không đăng nhập . có lẽ từ "đặc " ở đây không đucợ chính xác lắm , vì theo ý tôi là khối chất đó phải chiếm đầy thể tích đang xét , tức là không có lỗ trống bên trong . từ đặc ở đây không có ý nghĩa là rắn hay lỏng , do đó nước vẫn có thể đặc , theo ý nghĩa của tôi . bạn giúp tôi sửa đổi từ đặc đó thành một từ khác nhưng mang ý nghĩa vật chất chiếm đầy thể tích nhé . Pqn 03:54, 27 tháng 8 2006 (UTC)

Thế thì bạn có thể dùng từ "nguyên chất". Casablanca1911 03:57, 27 tháng 8 2006 (UTC)

nguyên chất nghĩa là sao , tôi không hiểu từ này lắm ?

vì chưa có trang nguyên chất nên tôi tôi không thể tra cứu Pqn 04:04, 27 tháng 8 2006 (UTC)

Nghĩa là thành phần chỉ có chất (hợp chất) đó mà không có bất cứ chất (hợp chất) nào khác. Bạn sợ các lỗ rỗng bên trong có thể là chân không à ? Casablanca1911 04:08, 27 tháng 8 2006 (UTC)
"Đồng chất". Nguyên chất thì vẫn có thể không đồng chất (ví dụ thỏi vàng nguyên chất 100% nhưng một đầu nóng một đầu lạnh -> 2 đầu có mật độ khác nhau và không đồng chất), nhưng có những chất không nguyên chất (pha trộn) nhưng vẫn cứ đồng chất (pha trộn đều). - Trần Thế Trung | (thảo luận) 18:11, 30 tháng 8 2006 (UTC)
Tôi nghĩ là "nguyên chất" cũng được vì từ "nguyên chất" chỉ nói lên sự không pha trộn với chất khác, nó không bắt buộc các "nguyên chất" đó phải là một nguyên tố. Thí dụ, tôi đã nghe các cụm từ "đường nguyên chất", "muối nguyên chất"... Mekong Bluesman 21:41, 30 tháng 8 2006 (UTC)

Tôi nghĩ là "đồng chất" là từ hay được sử dụng trong vật lý (tính dẫn điện chẳng hạn) để nói đến tính pha trộn đều, và một hợp chất này, có thể là thép hoặc gang. Tôi cũng không rõ lắm là như vây, liệu thép hoặc gang có khối lượng riêng không ? Tiếp theo, một chất khí gồm có nitơ và ô xi được pha trộn lẫn và đều, liệu có khối lượng riêng không ? Tôi hiểu ý nghĩa của "khối lượng riêng" là ta có thể biết chất đó được cấu tạo bằng chất gì bằng cách đối chiếu với bảng khối lượng riêng của các chất. Nên tôi mới đề nghị dùng từ "nguyên chất", nguyên chất ở đây có nghĩa là không có chất (hoặc nguyên tố) nào khác ngoài chính chất (hoặc hợp chất đó) như muối, đường, thuỷ tinh, ôxi, hiđrô...Còn nếu trường hợp đặc biệt có thêm tính "đồng chất" nữa, thì khi đó, khối lượng riêng tại mọi vị trí là như nhau, và khối lượng riêng này có thể tính bằng khối lượng toàn vật chia cho thể tích toàn vật, như bài đã viết. Casablanca1911 07:24, 31 tháng 8 2006 (UTC)

Chú giảiSửa đổi

Người này viết "vật" nhưng chú giải lại ra trang "đấu vật"?! ThanhKPF (thảo luận) 13:01, ngày 17 tháng 5 năm 2016 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 26 tháng 3 năm 2021Sửa đổi

---sắt:7800kg/m3--đá:khoảng 2600kg/m3---2001:EE0:5249:1340:10C5:2F5A:57D8:DD49 (thảo luận) 13:37, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 29 tháng 6 năm 2021Sửa đổi

Sai một lỗi chính tả cần sửa: "đơn vị" viết thành "đn vị"! 2402:800:63B8:9E49:D54E:99E1:B285:EDFE (thảo luận) 07:22, ngày 29 tháng 6 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Khối lượng riêng”.