Thảo luận:Liên bang Ba Lan và Lietuva

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

UntitledSửa đổi

Có lẽ chúng ta ko cần nói nhiều về chuyện tên các vị vua nước Nga nữa vì những cái tên kiểu Pyotr I của Nga, Ekaterina I của Nga hay Aleksandr I của Nga trở thành những thông lệ "ngàn năm nay" của WP rồi! Ko đời nào có chuyện sửa họ thành Peter I, Catherine I hay Alexander I nữa!--20 08 (Thảo luận, đóng góp) 02:56, ngày 17 tháng 12 năm 2010 (UTC)

1 điều nữa, tôi ko muốn cùng Sholokhov và Binh tranh cãi về cái tên bài nhưng tôi thấy Binh thường xóa 1 số thông tin + nguồn mà tôi thêm vô bài mỗi khi Binh sửa đổi! Đề nghị Binh dừng ngay!--20 08 (Thảo luận, đóng góp) 06:01, ngày 17 tháng 12 năm 2010 (UTC)
Tôi sẽ sửa lại. Nhưng đề nghị bạn không thay chữ Liên bang bằng thực thể này, và tại sao không dùng đại tuyển hầu. Binh259 (thảo luận)
Ông đó không tự xưng Đại Tuyển hầu tước, mà ông đánh thắng quân Thụy Điển nên nhân dân tôn kính tôn vinh ông như vậy đấy (người nước ngoài cũng đều gọi ông ta như vậy)! Bạn nên lưu ý nhiều ông vua có xưng là Vua của các vị vua với này nọ, nhưng chưa có lãnh chúa nào tự xưng làm "Đại Tuyển hầu tước" cả!--20 08 (Thảo luận, đóng góp) 07:25, ngày 17 tháng 12 năm 2010 (UTC)

Tên quốc giaSửa đổi

Một điều kỳ lạ là bài này bị đổi tên tới lui, sửa đổi nội dung qua lại chỉ vì cái tên, vậy mà tôi không thấy một dòng thảo luận nào về việc này giữa các thành viên. Tôi muốn xem lý do tại sao có tên này, tại sao có tên kia, nguồn nào ghi điều đó, rốt cuộc cũng không biết gì hơn khi xem trang thảo luận này. Tân (thảo luận) 17:54, ngày 21 tháng 12 năm 2010 (UTC)

 
Binh259 đã xóa thảo luận này của Tmp vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc ngày 2 tháng 1 năm 2011 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.
 
Future ahead đã xóa thảo luận này của Binh259 vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc 21:21, ngày 29 tháng 12 năm 2010 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.
Xin lỗi, thảo luận tên quốc gia được thảo luận ở đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Binh259 vì trước đó chỉ có 2 thành viên quan tâm đến. Binh259 (thảo luận) 03:24, ngày 2 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Khối thịnh vượng chung và Thịnh vượng chungSửa đổi

Theo tôi thì Khối thịnh vượng chung nên dành riêng để chỉ "The Commonwealth of Nations" của Anh và các cựu thuộc địa Anh gồm rất nhiều nước. Khi là thịnh vượng chung của hai hoặc ba quốc gia mà tên của các nước có thể viết liền với từ commonwealth thì nên dùng "thịnh vượng chung".Lê Sơn Vũ (thảo luận) 06:51, ngày 17 tháng 12 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang “Liên bang Ba Lan và Lietuva”.