Thảo luận:Liên bang hóa Canada

Bình luận mới nhất: 9 năm trước bởi DHN trong đề tài Liên bang hay bang liên?

Liên bang hay bang liên? sửa

Trong Wikipedia tiếng Việt có hai khái niệm liên bang (federation) và bang liên (confederation). Canada trở thành "Confederation" thì dịch thành "bang liên hóa" chứ? NHD (thảo luận) 22:14, ngày 8 tháng 2 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lang biên là cái quái gì vậy cha nội? Đường biên giới do chó sói canh giữ à? Phương Thế Ngọc (thảo luận) 23:18, ngày 8 tháng 2 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Haha, tôi viết nhầm. NHD (thảo luận) 23:25, ngày 8 tháng 2 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Liên bang hóa Canada”.