Thảo luận:Lithi

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi Trần Nam Hạ 2001 trong đề tài Đề cử CL
Dự án Hóa học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hóa học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hóa học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Nguyên tố hóa học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nguyên tố hóa học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nguyên tố hóa học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Tính chất sửa

liti là kim loại đặc biệt trong nhóm kim loại kiềm ví dụ như liti có thể phản ứng khí nitơ ngay ở nhiệt độ thường vậy tính chất đạc biệt đó là do đâu nhờ mọi người cùng tham gia va thảo luận.Tugu 09:06, ngày 19 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời

Đề cử CL sửa

Bài này đầy đủ nội dung có thể đề cử CL.--Nam Hạ (thảo luận) 02:17, ngày 5 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Lithi”.