Thảo luận:Liz Truss

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Whynotalways? trong đề tài ?

Thảo luận về bản mẫu mới

sửa

Tạo bản mẫu mới cho Thủ tướng Anh để phù hợp với các trang của các Thủ tướng tiền nhiệm – Luc gia kiet 2 (thảo luận) 07:56, ngày 21 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời

?

sửa

Sao đọc bài không thấy có cái tham khảo nào vậy???? – Trang (thảo luận) 13:01, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời

@Whynotalways? có mà trời ơi .-. — Tôi là Cookie hay là Cúc ki nhỉ? ( ̄~ ̄;) 13:03, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời
À ừ tại có mấy đoạn mình ko thấy có – Whynotalways? (thảo luận) 13:04, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Liz Truss”.