Thảo luận:Luật Đất đai (Việt Nam)

Chưa có thảo luận tại trang này.
Dự án Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Tôi không tán thành việc dùng quá nhiều nguồn BBC trong bài này. Mời các thành viên thêm nguồn để có cái nhìn đa chiều nếu có thể. Xin cảm ơn.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 11:05, ngày 8 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Theo tôi, nguồn nào không cần biết tuy nhiên đã là Luật đất đai cần xây dựng trên nền tảng quyền lợi thuộc về nhân dân![cần dẫn nguồn] Theo Luật Đất đai hiện hành, những người có quyền quản lý đất đai được hưởng lợi nhiều nhất. Họ có thể dùng quyền để cấp đất, hợp thức hóa đất đai của toàn dân cho một nhóm người, một cá nhân bằng những chiêu thức lách luật như giải tỏa đất nông nghiệp, làm các dự án .... Nói chung là cơ chế xin - cho nảy sinh tham nhũng[cần dẫn nguồn]! thảo luận quên ký tên này là của 113.165.158.134 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 08:57, ngày 11 tháng 3 năm 2017‎ (UTC).

"Nguồn nào không cần biết"???!!! jan Win (tl~đg) 04:56, ngày 31 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Quay lại trang “Luật Đất đai (Việt Nam)”.