Thảo luận:Máy gia tốc hạt lớn

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Tên bàiSửa đổi

Tên bài nên giữ nguyên tên gốc Large Hadron Collider, dịch như hiện nay là sai. GV (thảo luận)

Tôi nghĩ là nên dịch tên ra tiếng Việt, vì tên của máy này cấu tạo từ các đơn vị từ có nghĩa, cũng giống như Department of Justice, USA thì phải dịch là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vậy. Chỉ có là dịch thế nào cho đúng thôi.Tran Quoc123 (thảo luận) 10:06, ngày 14 tháng 9 năm 2008 (UTC)
Tên thiết bị hoặc thí nghiệm vật lý lớn thường hay ở chỗ nó được đặt sao cho khi ghép chữ cái đầu lại thì thành một từ có nghĩa liên quan. Ví dụ hệ thống đo neutron ở Địa Trung Hải có tên là Neutrino Ettore Majorana Observatory (phòng quan sát neutron ettore majorana) khi ghép các ký tự đầu ta có NEMO là tên vị thuyền trưởng chiếc tàu ngầm từng đi lại dưới Địa Trung Hải. Vì vậy nhìn chung các tên này không nên dịch. GV (thảo luận).
Tôi không hiểu quan điểm của vert lắm. Tôi đâu có đề nghị đổi tên viết tắt đâu? Nếu kiểu viết tắt phổ biến thì cứ để thế chả sao, nhưng tên, nhất là cấu tạo bởi các từ hoàn toàn rõ nghĩa thế này, nên được dịch ra.Tran Quoc123 (thảo luận) 16:49, ngày 17 tháng 9 năm 2008 (UTC)
Large Hadron Collider, Very Large Telescope,... nói chung mọi tên thí nghiệm vật lý lớn đều là tên riêng vì vậy ta không nên dịch, việc này cũng giống như tạp chí Rolling Stones không ai đi dịch ra là tạp chí Những hòn đá lăn hoặc nhóm nhạc Queen dịch là nhóm nhạc Nữ hoàng cả. GV (thảo luận) 23:19, ngày 17 tháng 9 năm 2008 (UTC)
Quay lại trang “Máy gia tốc hạt lớn”.