Chủ nhân ông sửa

Trong bài liên tục có các cụm từ "chủ nhân ông của thế giới", "chủ nhân ông của địa cầu". Ai làm ơn giải thích "chủ nhân ông" nghĩa là gì vậy? Tmct 08:27, 20 tháng 9 2006 (UTC)

Quay lại trang “Mein Kampf”.