Thảo luận:Nơi thờ phụng

There are no discussions on this page.

Mọi người coi thử cái tên bài đã phù hợp chưa, nghe nó cứ là lạ sao ấy. Và nếu có thể đọc qua nội dung luôn, bài này dịch thằng từ tiếng Anh nên chắc còn thiếu phần các nơi thờ phụng của đạo thờ ông bà, tổ tiên ở Việt Nam (Miếu, Đình)...--xvη=2*10 07:00, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (UTC)

"Nơi thờ phụng" nghe xuôi tai hơn. Nguyễn Thanh Quang (thảo luận) 07:01, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (UTC)
Vậy nhờ bạn đổi giùm, vừa mới tạo đổi hướng từ Nơi thờ phụng rồi.--xvη=2*10 07:02, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (UTC)
Không biết cái Am có là một nơi thờ phụng không?--xvη=2*10 07:04, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (UTC)
Quay lại trang “Nơi thờ phụng”.