Thảo luận:NASDAQ Small Caps

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Băng Tỏa trong đề tài Hợp nhất với bài NASDAQ

Hợp nhất với bài NASDAQSửa đổi

Chào mọi người, bài viết này không những ngắn và sơ khai, bên Wikipedia tiếng Anh cũng không có một bài riêng cho NASDAQ Small Cap. Thay vào đó, họ chỉ trình bày nó thành 2 dòng tóm tắt ở dưới đề mục Các tầng thị trường (market tiers) trong bài NASDAQ - xem ở đây. Do đó tôi muốn đề xuất hợp nhất bài này vào trong bài NASDAQ. Mong mọi người cho ý kiến. --Băng Tỏa (thảo luận) 18:02, ngày 15 tháng 7 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “NASDAQ Small Caps”.