Thảo luận:Ngũ Đại Thập Quốc

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Trungda trong đề tài Tây Hạ và Tây Liêu thời Ngũ Đại?

Untitled sửa

Bài này trích trong "Lịch sử Trung Quốc" của Nguyễn Hiến Lê. Bring Vietnam to the world 08:31, 24 tháng 11 2006 (UTC)

Nếu khá giống thì phải treo bảng "vi phạm bản quyền". Avia (thảo luận) 09:22, 24 tháng 11 2006 (UTC)

Không phải khá giống mà là bê nguyên xi, vì vậy phải treo thôi. Lê Thy 09:27, 25 tháng 11 2006 (UTC)

Tây Hạ và Tây Liêu thời Ngũ Đại? sửa

Thời Ngũ Đại chỉ kéo dài từ 907 tới 960. Nước cuối cùng phát sinh thời đó là Bắc Hán cũng bị diệt năm 979. Hai nước Tây Hạ và Tây Liêu thành lập khá muộn, đều không liên quan tới Ngũ Đại. Tây Hạ thành lập năm 1038 thời Bắc Tống, còn Tây Liêu thành lập tận khi nhà Liêu mất (1125), dù là "hậu thân" của nhà Liêu cũng không ảnh hưởng tới cục diện "Ngũ Đại thập quốc". Vì vậy nên đưa hai nước này ra khỏi tiêu bản "Ngũ Đại thập quốc".--Trungda 17:28, ngày 27 tháng 5 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Ngũ Đại Thập Quốc”.